obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Danuta Woźniak Stanowisko: Członek
Telefon: tel. 0-82 566-42-02
Email:
Obowiązki:

Radny - członek komisji 1. uczestniczy czynnie w pracach komisji, 2. może domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji innych prac , które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, 3. ma prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach,których te wnioski dotyczą , 4. ma prawo kierować interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej .

3
Mirosław Kosut Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Telefon: 82 5664 202
Email:
Kadencja VIII 2018-2023 11
Andrzej Grądkowski Stanowisko: członek
Kadencja VIII 2018-2023 12
Kamil Kapeluszny Stanowisko: członek
Kadencja VIII 2018-2023 13
Barbara Świderczuk Stanowisko: członek
Kadencja VIII 2018-2023 14
Danuta Woźniak Stanowisko: członek
Telefon: tel. 0-82 566-42-02
Email:
Kadencja VIII 2018-2023 15