obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Słomiński Stanowisko: Członek
Telefon: tel. 0-82 566-42-02
Email:
Obowiązki:

Radny - członek komisji 1. uczestniczy czynnie w pracach komisji, 2. może domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji innych prac , które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, 3. ma prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach,których te wnioski dotyczą , 4. ma prawo kierować interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej .

5
Aneta Korzeniowska Stanowisko: Członek
Telefon: tel. 0-82 566-42-11
Email:
Obowiązki:

Radny - członek komisji 1. uczestniczy czynnie w pracach komisji, 2. może domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji innych prac , które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, 3. ma prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach,których te wnioski dotyczą , 4. ma prawo kierować interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej .

6
Janusz Słomiński Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Telefon: tel. 0-82 566-42-02
Email:
Kadencja VIII 2018-2023 15
Kamil Kapeluszny Stanowisko: członek
Kadencja VIII 2018-2023 16
Aneta Korzeniowska Stanowisko: członek
Telefon: tel. 0-82 566-42-11
Email:
Kadencja VIII 2018-2023 17
Mirosław Kosut Stanowisko: członek
Telefon: 82 5664 202
Email:
Kadencja VIII 2018-2023 18
Ryszard Maziarczuk Stanowisko: członek
Telefon: tel. 0-82 566-42-02
Email:
Kadencja VIII 2018-2023 19
Tomasz Ozon Stanowisko: członek
Kadencja VIII 2018-2023 20
Danuta Woźniak Stanowisko: członek
Telefon: tel. 0-82 566-42-02
Email:
Kadencja VIII 2018-2023 21